Drutowce

 

Rząd: chrząszcze (Coleoptera)


Rodzina: sprężykowate (Elateridae)

Występowanie: Polifag glebowy, występuje głównie na kukurydzy, zbożach, motylkowatych, ziemniaku oraz buraku.

Morfologia: Drutowce, to larwy sprężykowatych chrząszczy silnie wydłużone o wielkości 7-15 mm. Larwy (drutowce) pokryte są żółto-pomarańczowym mocnym pancerzykiem chitynowym, z trzema parami krótkich nóg.

 

DrutowiecBiologia: Rozwój drutowców odbywa się w glebie i trwa, w zależności od gatunku, 4 do 5 lat. Wylot chrząszczy trwa tylko kilka tygodni, w okresie od marca do października. Samice składają jaja do gleby na głębokość około 5 cm, od początku lata. Rozwój larw trwa 2-4 lata. Linieją 2-krotnie w roku. Larwy wylęgają się po ok. 5 tygodniach. Początkowo żywią się substancją próchniczną oraz resztkami roślinnymi. Starsze larwy natomiast żerują na roślinach uprawnych. Przepoczwarczają się na przełomie lipca/sierpnia na głębokości 20-25 cm. Młode chrząszcze pozostają w glebie, gdzie zimują. Stadium zimującym jest również larwa. Chrząszcze są cieniolubne, żyją na drzewach i krzewach wyżerając dziury w liściach.

 

Szkodliwość: W ostatnich latach znacznie wzrosło występowanie drutowców. Najchętniej pojawiają się na polach zaniedbanych o złej kulturze gleby, gdzie nie wykonuje się solidnych orek zimowych i spulchniania gleby. Występowaniu tych szkodników sprzyjają pola położone w pobliżu lasów, krzewów i zadrzewień. Drutowce żerują na korzeniach. Mogą doprowadzać do zamierania roślin. Najbardziej szkodliwe są drutowce w 3 lub 4 roku rozwoju. Są to wówczas larwy długości 15–20 mm. Największy wpływ na larwy przebywające w glebie ma jej wilgotność. Tkanki okrywające ciało są łatwo przepuszczalne dla wody, toteż w przypadku suszy szybko tracą wodę. Starsze larwy schodzą wtedy do głębszych warstw gleby, natomiast jaja i młode larwy sprężyków giną w tym czasie masowo.
próg szkodliwości dla drutowców wynosi 11 – 20 larw/1 m2
w przypadku kukurydzy 5 larw/1m2
Profilaktyka i zwalczanie:
Ze względu na ukryty sposób życia są trudne do zauważenia w początkowym okresie żerowania, a po stwierdzeniu drutowców na korzeniach, nie ma możliwości chemicznego zwalczania. Warto zaprawiać nasiona przed siewem zaprawami - Gaucho 350 FS, Gaucho 600 FS.

 


Zabiegi pielęgnacyjne

 

  • wielokrotna uprawa mechaniczne - podorywka, orka, spulchnianie powodują wydobycie larw na powierzchnię gleby, gdzie giną na skutek przesuszenia;
  • likwidacja nieużytków i ugorów;
  • niszczenie chwastów (gł. perzu);
  • ochrona naturalnych wrogów drutowców takich jak: ptaki, krety, ryjówki oraz chrząszcze biegacze;
  • pułapki na drutowce - z ziemniaka, marchwi, buraka oraz sałaty.

 

Źródła:
Boczek Jan., 1995. „Nauka o szkodnikach roślin uprawnych". Wydawnictwo SGGW, Warszawa, str: 338-341.
www.inhort.pl
www.uprawyekologiczne.pl
www.odr.pl
www.sygenta.com

 


Opracowała Dorota Kucharska

 

 

 

 

 

Rząd: chrząszcze (Coleoptera)


Rodzina: sprężykowate (Elateridae)

DrutowiecWystępowanie: Polifag glebowy, występuje głównie na kukurydzy, zbożach, motylkowatych, ziemniaku oraz buraku.

Morfologia: Drutowce, to larwy sprężykowatych chrząszczy silnie wydłużone o wielkości 7-15 mm. Larwy (drutowce) pokryte są żółto-pomarańczowym mocnym pancerzykiem chitynowym, z trzema parami krótkich nóg.


Biologia: Rozwój drutowców odbywa się w glebie i trwa, w zależności od gatunku, 4 do 5 lat. Wylot chrząszczy trwa tylko kilka tygodni, w okresie od marca do października. Samice składają jaja do gleby na głębokość około 5 cm, od początku lata. Rozwój larw trwa 2-4 lata. Linieją 2-krotnie w roku. Larwy wylęgają się po ok. 5 tygodniach. Początkowo żywią się substancją próchniczną oraz resztkami roślinnymi. Starsze larwy natomiast żerują na roślinach uprawnych. Przepoczwarczają się na przełomie lipca/sierpnia na głębokości 20-25 cm. Młode chrząszcze pozostają w glebie, gdzie zimują. Stadium zimującym jest również larwa. Chrząszcze są cieniolubne, żyją na drzewach i krzewach wyżerając dziury w liściach.

Szkodliwość: W ostatnich latach znacznie wzrosło występowanie drutowców. Najchętniej pojawiają się na polach zaniedbanych o złej kulturze gleby, gdzie nie wykonuje się solidnych orek zimowych i spulchniania gleby. Występowaniu tych szkodników sprzyjają pola położone w pobliżu lasów, krzewów i zadrzewień. Drutowce żerują na korzeniach. Mogą doprowadzać do zamierania roślin. Najbardziej szkodliwe są drutowce w 3 lub 4 roku rozwoju. Są to wówczas larwy długości 15–20 mm. Największy wpływ na larwy przebywające w glebie ma jej wilgotność. Tkanki okrywające ciało są łatwo przepuszczalne dla wody, toteż w przypadku suszy szybko tracą wodę. Starsze larwy schodzą wtedy do głębszych warstw gleby, natomiast jaja i młode larwy sprężyków giną w tym czasie masowo.
próg szkodliwości dla drutowców wynosi 11 – 20 larw/1 m2
w przypadku kukurydzy 5 larw/1m2
Profilaktyka i zwalczanie:
Ze względu na ukryty sposób życia są trudne do zauważenia w początkowym okresie żerowania, a po stwierdzeniu drutowców na korzeniach, nie ma możliwości chemicznego zwalczania. Warto zaprawiać nasiona przed siewem zaprawami - Gaucho 350 FS, Gaucho 600 FS.


Zabiegi pielęgnacyjne

  • wielokrotna uprawa mechaniczne - podorywka, orka, spulchnianie powodują wydobycie larw na powierzchnię gleby, gdzie giną na skutek przesuszenia;
  • likwidacja nieużytków i ugorów;
  • niszczenie chwastów (gł. perzu);
  • ochrona naturalnych wrogów drutowców takich jak: ptaki, krety, ryjówki oraz chrząszcze biegacze;
  • pułapki na drutowce - z ziemniaka, marchwi, buraka oraz sałaty.

Źródła:
Boczek Jan., 1995. „Nauka o szkodnikach roślin uprawnych". Wydawnictwo SGGW, Warszawa, str: 338-341.
www.inhort.pl
www.uprawyekologiczne.pl
www.odr.pl
www.sygenta.com


Opracowała Dorota Kucharska

 

 

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!