Strąkowiec fasolowy (Acanthoscelides obtectus)

 

Rząd: chrząszcze (Coleoptera)

Rodzina: strąkowcowate (Bruchidae)

Morfologia: Chrząszcz jest owalny o długości 3-4,5 mm. Po stronie grzbietowej oliwkowy z szarymi plamami. Strona brzuszna barwy szarej. Odnóża są czerwonawe. Jajo owalne o wymiarach 0,7-0,25 mm, białe. Larwy zaraz po wylęgu posiadają 3 pary odnóży i są owłosione. Po pierwszym linieniu traci odnóża i szczecinki. Osiąga długość 4 mm i jest biała.

 Strąkowiec fasolowySzkodliwość: Nasiona uszkodzone przez larwy mają początkowo ciemne plamy. W miejscu tym larwa wygryza „dziurę”, przez które wychodzi później chrząszcz. W jednym nasieniu żeruje zwykle kilka do kilkunastu larw. Wyżerają one całe wnętrze nasion, które po naciśnięciu rozsypują się w proszek.

Biologia: Samice w polu składają jaja do strąków fasoli. Będąc w przechowalni składają jaja na nasiona. Samica strąkowca składa do 200 jaj w ciągu 1-2 tygodni życia. Żerują tylko larwy. Wgryzają się one do nasion, w jednym nasieniu może żerować nawet 20 larw. Rozwój pokolenia trwa 4 tygodnie.
W polu występuje jedno pokolenie, natomiast w magazynie może wystąpić 8 pokoleń. Optymalna temperatura dla tego szkodnika to 27oC.

Profilaktyka i zwalczanie: Wysiewać zdrowe nasiona. W momencie zauważenia pierwszych chrząszczy należy zastosować chemiczne zwalczanie przy pomocy środków zarejestrowanych do zwalczania tego szkodnika.

 

Źródła:

Kołota E., Orłowski M., Biesiada A., 2007. „Warzywnictwo.” Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.

Boczek Jan., 1988. „Nauka o szkodnikach roślin uprawnych”. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne,. Warszawa.

www.agroatlas.ru

 

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!