Jak zmodernizować swoje gospodarstwo?

 

Każdy rolnik chcący zmodernizować swoje gospodarstwo rolne może liczyć na wsparcie z dotacji unijnych. Pomoc taka ma charakter bezzwrotny, czyli inaczej niż w przypadku kredytu inwestycyjnego, premii nie trzeba zwracać. Są to środki przeznaczone na działania inwestycyjne w gospodarstwach rolnych.

143160067353693100Pieniądze uzyskane w ten sposób można przeznaczyć na remont, modernizację lub budowę budynków. Możemy również finansować nabycie urządzeń i maszyn (np. od firmy Agromarket Jaryszki), bądź zakup licencji czy usług związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej. Dotacje mogą również zostać przyznane na przedsięwzięcia związane z dostosowaniem gospodarstwa do standardów wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne, które są pełnoletnie, ale nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego. Nie istnieją żadne przeciwwskazania, które zabraniałaby ubiegania się o dotację przez osoby prawne i spółki osobowe, które prowadzą produkcję roślinną lub zwierzęcą. Maksymalna kwota, na jaką mogą liczyć ubiegający się o dotację, nie może przekroczyć 300 000 zł.

Dotacje mają na celu wsparcie modernizacji gospodarstw w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, w tym wprowadzenie nowych technologii produkcji, poprawę jakości produkcji, różnicowanie działalności rolniczej. Modernizacja zmierza również do zharmonizowania warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt.

Rozdzielenie większości unijnych pieniędzy zostało powierzone Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Odnotowała ona w ostatnim czasie duże ożywienie inwestycyjne na obszarach wiejskich. Jest ono najbardziej widoczne w gospodarstwach rolnych, którym dotacje unijne dały szansę na rozwój. Za pieniądze z dotacji w ostatnich latach rolnicy kupowali głównie maszyny i urządzenia rolnicze, jak ciągniki (dostępne w ofercie firmy Agromarket Jaryszki). Mogli oni również zrealizować tysiące inwestycji budowlanych, związanych z remontem lub budową budynków i obiektów gospodarskich.

Jak już wcześniej zostało wspomniane, za pozyskane z Unii Europejskiej pieniądze, rolnicy w większości przypadków inwestowali w najnowocześniejsze maszyny rolnicze, a więc wdrażali proces zmechanizowania rolnictwa. Do tej pory większości osób mieszkającym w miastach rolnictwo kojarzy się z ciężką pracą od świtu do nocy. Jednak współczesna technika pozwala rolnikom na stosowanie nowoczesnych rozwiązań, które sprawnie i efektywnie zastępują pracę ludzkich rąk.

Dzięki nowoczesnym maszynom rolniczym praca staje się lżejsza i bardziej wydajna, można ją wykonywać dużo szybciej i dokładniej niż za pomocą rąk i standardowych narzędzi. Przekłada się to na wydajność gospodarstwa, jakość oferowanych produktów rolnych, a co za tym idzie wysokość dochodów uzyskiwanych z działalności rolniczej.

Wiadomo, że maszyny rolnicze są pokaźną inwestycją i żeby wystarczyło nam środków z dotacji trzeba dobrać odpowiednią strategię działania. Przeanalizujmy więc, jaka maszyna okaże się najbardziej korzystna dla funkcjonowania naszego gospodarstwa. Pamiętajmy - nawet jedna idealnie dobrana maszyna może zwiększyć zyski w gospodarstwie i znacząco ułatwić pracę.

 

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!