Krajowa Spółka Cukrowa i przetwórstwo owocowo-warzywne

 

W dniu 12 lipca b.r. Rada Nadzorcza KSC S.A. wyraziła zgodę na zakup przez KSC S.A. ruchomości i nieruchomości zakładu produkcyjnego we Włocławku należącego do Agros Nova. O podpisaniu umowy ostatecznej będziemy informować.

cukierWejście KSC S.A. w przetwórstwo owocowo-warzywne związane jest z realizacją strategii spółki zakładającej dywersyfikację działalności oraz przygotowanie się do liberalizacji rynku cukru w UE. Podstawą do podjęcia decyzji o zakupie przez zakładu we Włocławku była diagnoza wskazująca na potencjał regionu włocławskiego  jako optymalnej lokalizacji odbioru i zwielokrotnienia strumienia surowca takiego jak pomidor, ogórek czy marchew. Kluczowy jest też fakt pozyskania przez KSC S.A. kompletnego, sprawnego zakładu przemysłowego z tradycjami, 60 letnim doświadczeniem oraz fachową kadrą.

 Zakład w sezonie 2013 będzie kontynuował produkcję na podstawie umów zawartych z odbiorcami biznesowymi. Tegoroczny skup warzyw dla przetwórni zostanie zrealizowany przez dotychczasowego właściciela zakładu na zlecenie KSC S.A. W początkowym etapie działalności zakład skupi się na produkcji półproduktów (kanał B2B) oraz produktów gotowych pod markami innych producentów lub markami własnymi sieci handlowych (kanał B2C). Spółka ma w planach wykreowanie nowej marki dla produktów przeznaczonych dla konsumenta indywidualnego.

 Opierając się na potencjale KSC S.A. nowa spółka w perspektywie 5 lat planuje stać się istotnym uczestnikiem rynku przetwórstwa owocowo-warzywnego w Polsce.

Źródło : komunikat KSC S.A.

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!