InformacjeNabór do udziału w projekcie: „STRATEGIE INNOWACJI”

 

O otrzymanie bezzwrotnego wsparcia mogą ubiegać się mikro, mali  i średni przedsiębiorcy (MMŚP) posiadający siedzibę w województwie kujawsko – pomorskim działający w branży PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO.

STARTEGIE INNOWACJIProjekt zakłada udział w projekcie 1 firmy z w/w branży.

Realizacja Projektu  podzielona jest na 2 etapy:

I. STRATEGICZNE WSPARCIE SZKOLENIOWO - DORADCZE

Wsparcie polegające na przeprowadzeniu pogłębionej analizy potrzeb pracowników na stanowiskach kierowniczych objętych wsparciem w zakresie barier kompetencyjnych w obszarze wprowadzania zmian (w formie ankietowej i rozmów z doradcą), cykl warsztatów strategicznych oraz doradztwo polegające na identyfikacji strategii innowacyjnej poprzez analizę aktualnego potencjału firmy. Wynikiem uzyskanego wsparcia będzie opracowana strategia innowacyjnego firmy, którą firma zobowiązuje się wdrożyć.

II. COACHING STRATEGICZNY

Doradztwo realizowane w formie coachingu ma wspomóc kadrę zarządzającą we wdrożeniu założeń strategii innowacyjnej w firmie.               

Wsparcie doradczo-szkoleniowe w ramach projektu w wymiarze 100 h stanowi pomoc de minimis i  jest udzielane na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. 2012 poz.1064 ze zm.).

Nabór  do udziału w Projekcie dla przedsiębiorców działających w branży przetwórstwa rolno-spożywczego będzie prowadzony od dnia 08 grudnia 2014 roku do dnia 12 grudnia 2014 roku w godzinach pracy Biura Projektu, tj. od pn do pt w godz. 8.00- 16.00.

Miejscem składania formularzy zgłoszeniowych wraz załącznikami jest siedziba Biura Projektu:

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców
ul. Mennica 6,

85-112 Bydgoszcz.

Szczegółowe informacje, w tym: regulamin przyznawania wsparcia, wzór  wniosku, wzór umowy, kryteria oceny wniosku są zamieszczone na stronie internetowej www.pracodawcy.info.pl  w zakładce aktualności oraz dostępne w Biurze Projektu: 85-112 Bydgoszcz, ul. Mennica 6.

Informacji o możliwości uzyskania wsparcia udzielają również pracownicy Projektu:

Kinga Kujawa: tel.693 565 623,  e-mail:   kujawa@pracodawcy.info.pl,

Dorota Filarecka-Stanek: tel. , 661 528 001 filarecka@pracodawcy.info.pl

 

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!