InformacjeOchrona warzyw przed chwastami

 

Czysty start warzyw i ich rozwój bez konkurencji chwastów zapewnia uzyskanie satysfakcjonującego plonu. Ochrona powinna zagwarantować dominację roślin uprawnych, przy maksymalnym ograniczeniu rozwoju roślin niepożądanych. W uprawach warzywnych najważniejszym momentem, w którym plantacja powinna być niemalże całkowicie wolna od konkurencji chwastów, jest okres pomiędzy wschodami, a zamknięciem międzyrzędzi.

cabbage-1334295 640W integrowanej ochronie trudno obejść się bez stosowania zabiegów herbicydowych, które regulują poziom zachwaszczenia.

Należy pamiętać, iż w uprawie warzyw suma strat spowodowanych nawet niewielkim zachwaszczeniem na ogół przekracza straty wywołane przez szkodniki i patogeny chorobotwórcze. Zabiegi z zastosowaniem herbicydów to główne zabiegi uprawowe stosowane w produkcji roślin warzywnych. Ponad połowa zużytych środków ochrony roślin to preparaty regulujące stopień zachwaszczenia. Należy jednak pamiętać, by nie zaniedbywać innych sposobów redukcji tego problemu. Powinno się stosować racjonalne, integrowane metody ochrony. W praktyce oznacza to stosowanie zabiegów profilaktycznych, agrotechnicznych i chemicznych, w taki sposób, by osiągnąć największą skuteczność ochrony i jednocześnie ograniczyć ich ujemny wpływ na środowisko naturalne.

W przypadku upraw z rozsad szybko wschodzących o dużej powierzchni liści, które słabiej reagują na konkurencję chwastów, można w ograniczonym zakresie stosować herbicydy. W przypadku uprawy tego typu warzyw, na przykład kapustowatych, problem ochrony przed chwastami nie powinien przysparzać producentom wielu kłopotów. Jednak w przypadku roślin korzeniowych, cebulowych i prawie wszystkich z siewu, które są wyjątkowo wrażliwe na zachwaszczenie, wybór odpowiedniej technologii nie jest prosty.

Skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie glifosatu. Może być on zastosowany zarówno przed siewem, jak i przed wzejściem roślin uprawnych. Należy pamiętać, iż z powodu szybkiego nastania wiosny chwasty w tym roku najprawdopodobniej pojawią się w nadmiernej ilości już na długo przed siewem. Biologiczne cechy chwastów gwarantują im przewagę nad roślinami warzyw. Na hektarze, w warstwie ornej, może znajdować się od kilkudziesięciu do kilkuset milionów nasion chwastów. W takich przypadkach na plantacji jeszcze przed siewem lub też równocześnie ze wschodami rośliny uprawnej pojawią się siewki wielu gatunków chwastów w ilości uzasadniającej ich chemiczne zwalczanie. Priorytetem każdego producenta powinno być skuteczne wyeliminowanie roślin chwastów na samym początku wegetacji tej rośliny, gdyż później walka z nimi będzie zdecydowanie trudniejsza.

Po stosunkowo deszczowym przedwiośniu, pogoda się stabilizuje, poprzez zastosowanie glifosatu   możemy ograniczyć głębokość mechanicznej uprawy i w ten sposób zredukować do minimum ewentualne straty wody z gleby, co jest niezwykle istotne w kontekście wystąpienia ewentualnych niedoborów wody. To niewątpliwa zaleta wyboru tej technologii.

Wybór tej substancji aktywnej jest doskonałym rozwiązaniem do eliminacji chwastów, przed lub po siewie z wielu powodów. W przypadku zastosowania preparatu nowej generacji zawierającego ten związek – Roundup Flex 480 – zabiegi uprawowe, takie jak siew lub sadzenie rośliny następczej można rozpocząć po 24 godzinach, gdy zwalczane są chwasty roczne i po 5 dniach, gdy zwalczane są chwasty wieloletnie. W przypadku tego herbicydu wystarczy jedna godzina bez deszczu, aby preparat został skutecznie pobrany przez liście chwastów. Herbicyd wykazuje się wysoką skutecznością w zmiennych warunkach pogodowych i bardzo szerokim spektrum niszczonych chwastów.

W zależności od wiosennej presji chwastów środek można zastosować przed siewem, przed sadzeniem lub po posadzeniu, ale minimum 3 dni przed wschodami. W tych zastosowaniach selektywność i bezpieczeństwo dla uprawy jest kluczowym zagadnieniem. Selektywność została szeroko zbadana, aby upewnić się, że produkt może być używany w sposób bezpieczny.

Zastosowanie herbicydu przed siewem lub przed wschodami daje podwójną korzyść dla uprawy, a w rezultacie korzystnie wpływa na otrzymywany plon. Z jednej strony znacząco zmniejsza konkurencję chwastów podczas krytycznego okresu wzrostu, dzięki czemu uprawa będzie mogła wykorzystać potencjał plonowania. Z drugiej strony, poprzez eliminację najliczniejszej, pierwszej fali chwastów, produkty selektywne stosowane w późniejszym okresie będą bardziej skuteczne, ponieważ pojawienie się nowych chwastów będzie słabsze i chwasty nie rozwiną się nadmiernie przed zastosowaniem zabiegu preparatem powschodowym.

Materiał: Anna Rogowska

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!