InformacjeOd 6 lipca można składać wnioski o przyznanie pomocy m.in. na tworzenie lub restrukturyzację uznanych organizacji producentów ryb

 
Od 6 lipca do 3 sierpnia 2012 r. będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach środka 3.1 "Działania wspólne" która należy do Programu Operacyjnego RYBY 2007 -2013. Termin ten podał do publicznej wiadomości 20 czerwca, Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej za pośrednictwem portalu internetowego Agencji oraz dziennika "Rzeczpospolita".


Przez pierwsze 14 dni naboru, czyli od 6 do 19 lipca przyjmowane będą tylko wnioski o przyznanie pomocy na tworzenie nowych lub restrukturyzację istniejących uznanych organizacji producentów ryb . Będą one mogły także złożyć wnioski o przyznanie wsparcia na opracowanie lub realizację istniejących planów poprawy jakości produktów rybnych. Preferencje dla   uznanych organizacji producentów ryb w przyznawaniu pomocy w ramach PO RYBY 2007 -2013 wynikają z kilku czynników. Przede wszystkim takie organizacje są gwarantem wysokiej jakości produktów wytwarzanych przez ich członków. Ponadto zorganizowanym grupom, łatwiej jest konkurować na rynku europejskim i światowym poprzez np. odpowiednią promocję i działania marketingowe. Ważne jest także, iż to grupy producentów mają bardzo duży wpływ na stabilne ceny produktów rybnych.

 

Następnie, czyli od 20 lipca do 3 sierpnia będzie można składać w ARiMR wnioski na wszystkie operacje objęte zakresem środka 3.1 "Działania wspólne", które dotyczyć mogą m.in.  poprawy kwalifikacji zawodowych realizowanych podczas szkoleń, praktyk, seminariów czy konferencji, a także  dofinansowanie kosztów współpracy pomiędzy naukowcami i podmiotami działającymi w sektorze rybackim.  Ponadto wnioskodawcy będą mogli się  ubiegać się o wsparcie na promocję selektywnych metod i narzędzi połowowych czyli np. używanie sieci o odpowiednio dużych oczkach, uniemożliwiających połów zbyt małych ryb, jak również o dofinansowanie działań propagujących poprawę higieny, warunków i bezpieczeństwa pracy.

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę ubiegającego się o wsparcie.

 

Pomoc przyznawana jest do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

 

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl (otwórz) i www.minrol.gov.pl w zakładce "PO Ryby 2007-2013".

 

DKS

Źródło: www.arimr.gov.pl

 

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!