InformacjeSeminarium Eksperckie „Rynek cukru w ramach 50 lat WPR – jakie wnioski na przyszłość?”

 

Seminarium Eksperckie „Rynek cukru w ramach 50 lat WPR – jakie wnioski na przyszłość?" organizowane przez Agencję Rynku Rolnego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 4 lipca br. w Warszawie w ramach obchodów 50-lecia Wspólnej Polityki Rolnej, poświęcone było m.in. ewolucji europejskiego rynku cukru, problemom obecnym oraz perspektywom i wyzwaniom, przed jakim będzie stał sektor cukru w przyszłości.

Zgodnie z projektem pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej na lata 2014-2020 sektor cukru UE ulegnie znaczącym przekształceniom – m.in. od roku gospodarczego 2014/2015 zniesiony ma zostać system kwotowania produkcji cukru. Obecnie na forach organów UE prowadzone są dyskusje odnośnie przyszłości sektora cukrowniczego, większość państw członkowskich, jak również europejskie organizacje zrzeszające przedstawicieli rolników i producentów cukru zdecydowanie opowiadają się za przedłużeniem systemu kwot cukrowych, do roku 2020.

Do udziału w seminarium w Warszawie zostali zaproszeni przedstawiciele ministerstw i agencji płatniczych z takich państw UE jak Węgry, Rumunia, Czechy, Niemcy, Włochy. Ponadto, w seminarium zabrali głos również przedstawiciele Związku Producentów Cukru w Polsce oraz Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. Przedmiotem dyskusji były m.in. doświadczenia ww. krajów we wdrażaniu mechanizmów WPR na rynku cukru, wpływ tych mechanizmów na sytuację na rynku cukru w tych krajach oraz przedstawienie opinii odnośnie projektowanej przyszłości rynku cukrowniczego UE.

 

źródło: ARR

 

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!