InformacjeIII Krajowe Forum Grup Producentów Owoców i Warzyw

 

25.07.2012r. w Msznonowie odbyło się III Krajowe Forum Grup Producentów Owoców i Warzyw. Forum zorganizował Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw przy współpracy Marszałka Województwa Mazowieckiego, Związku Sadowników RP, Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych, Stowarzyszenia Unia Owocowa oraz Stowarzyszenia Grupy Wielkopolskie.

konferencja1Zainteresowanie było ogromne, a i program zachęcał do dyskusji. Przedstawicele grup mogli zaznajomić się w tematach dotyczących PRZEGLĄD UNIJNEGO SYSTEMU REGULACJI SEKTORA OWOCÓW I WARZYW a w szczególności m.in.:

  • Projektowanych przepisach krajowych wdrażających przepisy rozporządzenia Komisji nr 543/2011 znowelizowane rozporządzeniem 302/2012, które omawiał Artur Krakowiak z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Zasadach przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw po wejściu w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 302/2012 omówione zostały przez Pawła Żuka z Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • Celach kontroli ex-post, wnioskach dla grup i organizacji wynikających z przeprowadzonych kontroli - trener Wioleta Perlińska z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  • Zorganizowania producentów owoców i warzyw w woj. mazowieckim - wystąpienie przedstawiciela UM
  • Dlaczego ważna jest marka produktu, jak ją kreować – Krzysztof Rut, Cross Media PR
  • Przeglądu unijnego systemu regulacji sektora owoców i warzyw, konsultacje społeczne – Witold Boguta, KZGPOiW
 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!