InformacjePaszport do eksportu

 

Od 6 sierpnia do 24 sierpnia rusza nabór wniosków na dofinansowanie działań związanych z rozpoczęciem lub zwiększeniem eksportu. Jest to już II runda aplikacyjna na 2012r, a kwota, którą przeznaczono na w/w dotację to aż 108 000 000 zł.

innowacyjna gospodarka logoW ramach programu PO Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 firmy otrzymają możliwość pozyskania dotacji dla działań związanych z wejściem na nowe rynki zagraniczne lub ugruntowanie pozycji eksportera. Dofinansowane będą między innmi: udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą.

Maksymalna kwota, o którą może ubiegać się przedsiębiorca, wynosi 200 tys. zł.

Program będzie wspierał głównie:

  • wyszukiwanie partnerów na rynku zagranicznym
  • uzyskanie odpowiednich dokumentów, które pozwolą na eksport produktów/towarów na wybrany rynek docelowy
  • udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy
  • udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą
  • działania promujące polską markę na rynkach zagranicznych.

O dofinansowanie starać się mogą:

1. mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, posiadał udział eksportu, rozumiany zarówno jako sprzedaż na Jednolity Rynek Europejski, jak również do państw spoza tego rynku, w całkowitej sprzedaży nie większy niż 30 proc.,
  • ma plan rozwoju eksportu sporządzony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia;

2. mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, któremu udzielono wsparcia na przygotowanie planu rozwoju eksportu na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli plan rozwoju eksportu został pozytywnie zweryfikowany przez Agencję.

Mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na wdrożenie planu rozwoju eksportu jeden raz w okresie realizacji Działania 6.1 Paszport do eksportu, Programu Innowacyjna Gospodarka.

W tym roku planowana jest także III runda aplikacyjna:

Data ogłoszenia projektu Data rozpoczęcia naboru Data zakończenia naboru
15 października 2012 r. 29 października 2012 r. 16 listopada 2012 r.

więcej informacji na stronie:


wiewięcej informacji

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!