InformacjeMinister rolnictwa zapowiada uruchomienie przez ARiMR nowych naborów w ramach PROW 2007 - 2013 oraz akcji kredytowej dla rolników

 

W październiku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach dwóch działań finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - zapowiedział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba.

 

arimr150Minister zapowiedział, że od 15 października do 26 listopada 2012 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". Przypomniał również, że działanie to zostało uruchomione po raz pierwszy w 2010 roku, właśnie po to, by pomóc rolnikom poszkodowanym wówczas, przez klęski żywiołowe. Na taką pomoc przeznaczono w całym okresie realizacji PROW 2007 - 2013 około 416 mln złotych. Dotychczas ARiMR przeprowadził cztery takie nabory, a z oferowanej pomocy skorzystało około 4 tys. gospodarstw. Do wykorzystania pozostało jeszcze około 200 mln zł. Warunki ubiegania się o pomoc w tegorocznym naborze nie zmieniły się w porównaniu do tych obowiązujących w poprzednich latach. Z pomocy mogą skorzystać rolnicy, którzy ponieśli starty w wysokości co najmniej 10 tys. zł w majątku trwałym np. maszynach, budynkach produkcyjnych i jednocześnie klęska żywiołowa spowodowała co najmniej 30% straty w rolniczych uprawach. Rolnik musi udokumentować powstałe szkody, dołączając protokół z oszacowania zakresu i wysokości strat, który sporządza komisja powołana przez wojewodę. Potrzebna jest również opinia wojewody w sprawie zakresu i wysokości start powstałych w gospodarstwie rolnika. Na przywracanie produkcji rolniczej można otrzymać do 300 tys. zł wsparcia, z tym że kwota pomocy nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycje w zniszczonym gospodarstwie. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na budowę, przebudowę lub remont budynków służących do produkcji rolniczej, kupno nowych maszyn czy urządzeń rolniczych, odtwarzania sadów albo plantacji wieloletnich, jak również na zakup stada podstawowego zwierząt hodowlanych. Dzięki wsparciu ARiMR rolnicy, którzy otrzymali pomoc w ramach dotychczas przeprowadzonych czterech naborów, kupili prawie 10 tys. maszyn i urządzeń rolniczych, wybudowali lub zmodernizowali 90 tys. metrów kwadratowych budynków produkcyjnych i odtworzyli 780 ha sadów lub plantacji wieloletnich.

Od 2 do 29 października 2012 roku w województwie podkarpackim zostanie przeprowadzony nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". Wynika to z tego, że tylko w tym regionie zostały jeszcze pieniądze z PROW 2007 - 2013 na takie inwestycje. Pozostałe 15 województw wykorzystało środki na "Modernizację gospodarstw rolnych" dostępne w ramach tego Programu we wcześniejszych naborach. Gospodarze z Podkarpacia mają jeszcze do wydania na inwestycje w modernizację gospodarstw ok. 49 mln zł. Zakładając, że poziom dofinansowania o jaki będą się ubiegać będzie taki jak w poprzednich naborach, czyli ok. 127 tys. zł, to pieniędzy wystarczy dla prawie 400 rolników. Maksymalna pomoc jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2007 - 2013 wynosi 300 tys. zł., z tym, że poziom dofinansowania waha się od 40% do 60% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację takich inwestycji. Wyższy poziom dofinansowania mogą uzyskać rolnicy przed "40", którzy gospodarują w trudnych warunkach, czyli korzystają ze wsparcia ONW. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na zakup maszyn czy urządzeń rolniczych, inwestycje w budynki produkcyjne albo zakładanie i wyposażenie sadów lub plantacji wieloletnich. Pomoc, będzie przyznawana w zależności od liczy punktów jaką uzyska wniosek. Oceniane będą dwa aspekty - wielkość ekonomiczna gospodarstwa wyrażona w ESU oraz czy cel inwestycji jest związany ze wzrostem wartości dodanej brutto w gospodarstwie. Mówiąc o wsparciu na "Modernizację gospodarstw rolnych" Minister Stanisław Kalemba zwrócił uwagę, na to, że pomoc taka cieszyła się bardzo dużą popularnością. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 przeznaczono na inwestycje w gospodarstwach ok. 8,5 miliarda złotych. Od początku wdrażania PROW 2007 - 2013 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjęła 78 tys. wniosków o przyznanie takiego wsparcia, a 90% z nich zostało rozpatrzone.

Minister Stanisław Kalemba zapowiedział również uruchomienie dla rolników akcji kredytowej w wysokości 1,57 miliarda złotych.

dalej

Źródło: ARiMR

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!