InformacjePraca ARiMR jest oceniana coraz lepiej

 

Kolejne badania opinii publicznej pokazują, że praca ARiMR jest oceniana coraz lepiej. Aż 80% rolników, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy załatwiali sprawy w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dobrze lub bardzo dobrze ocenia jej działalność. Przy czym 16% badanych wystawiło Agencji maksymalnie najwyższe oceny.

arimr150Takie wyniki zawarte są w ostatnio ogłoszonym raporcie firmy BioStat pt. "Polska wieś i rolnictwo. Wiosna 2012". Wyniki tego raportu oznaczają, że Agencja poprawiła swoje oceny, gdyż przed rokiem w podobnych badaniach przeprowadzonych przez OBOP, tak dobre noty wystawiło jej - 71% respondentów, a jesienią zeszłego roku - 77%. Co istotne badani ocenili, że Agencja pracuje coraz lepiej we wszystkich obszarach swojej działalności. Podobnie bowiem, jak w latach ubiegłych pytano o jakość i sprawność obsługi w placówkach ARiMR, dostosowanie godzin otwarcia do potrzeb interesantów, szybkość rozpatrywania wniosków, kompetencje pracowników, zrozumiałość dokumentów, które trzeba wypełnić starając się o wsparcie z programów pomocowych wdrażanych przez ARiMR, oraz jakość i ilość działań informacyjnych o tych programach.

Uzyskanie wysokich ocen pracy Agencji we wszystkich tych aspektach jest wielkim powodem do jej dumy, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę olbrzymi zakres jej działania, wysokość wsparcia udzielanego za jej pośrednictwem polskiej wsi, rolnictwu, rybakom i całemu sektorowi gospodarki żywnościowej oraz to, że wszystkie jej działania są objęte bardzo szczegółowymi procedurami, których przestrzeganie jest starannie kontrolowane przez służby Unii Europejskiej i krajowe, z corocznymi kontrolami Najwyższej Izby Kontroli na czele.

Skalę działań Agencji najlepiej pokazać poprzez ilość rolników otrzymujących corocznie - za jej pośrednictwem - dopłaty bezpośrednie. Każdego roku otrzymuje je ok. 1,4 mln. beneficjentów, a do tego dochodzą setki tysięcy innych płatności z tytułu: "Wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)", oraz dopłat rolnośrodowiskowych. Agencja "obsługuje" także tysiące beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nabrzeży rybackich" na lata 2007-2013. Tylko w zeszłym roku przekazała rolnikom, rybakom, przetwórcom żywności i innym beneficjentom rekordową kwotę ok. 25,5 mld zł.

czytaj dalej

 

Źródło: ARiMR

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!