InformacjeKujawsko-Pomorskie stawia na szkoły rolnicze

 

Kujawsko-Pomorskie jest typowo rolniczym województwem i dlatego stawia na szkoły rolnicze. Władze tego województwa ogłosiły właśnie kolejny już konkurs o pomoc finansową inwestycji służących ulepszeniu warunków nauki w rolniczych placówkach zawodowych.

 

szkołaRegionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczył na ten cel ponad 4 miliony złotych, a niedługo będzie jeszcze więcej.

Eksperci przewidują, że w przyszłości w branży rolniczej pracy nie znajdzie liczna grupa specjalistów, gdyż zatrudnienie w rolnictwie spadnie z prawie 25 do 3 proc. Osoby, które będą chciały osiągnąć sukces na rynku, muszą zdobyć kwalifikacje zawodowe, a także potrafić zarządzać jakością. Ponad to, być odpowiednio przygotowani w zakresie przekształceń w rolnictwie, monitorowania produkcji żywności oraz wprowadzania nowych wymagań sanitarnych i jakościowych.


W równowadze z tendencją światową, tradycyjne kierunki rolnicze w Polsce ulegną ograniczeniu do 30 proc. dzisiejszego stanu. Równocześnie będą się rozwijać kierunki związane z nowoczesną funkcją rolnictwa, wsi, gospodarki przestrzennej oraz obszarów wiejskich. Istotnym kierunkiem nauki będzie produkcja żywności o bardzo wysokich walorach odżywczych, leczniczych i dietetycznych. Ważnym działaniem będzie również wykorzystywanie i ochrona rekreacyjnych walorów obszarów wiejskich. Poprawna edukacja rolnicza powinna więc zaczynać się już w szkołach ponadgminazjalnych, by te poprawnie funkcjonowały, niezbędne są środki pieniężne na inwestycje oraz rozwój.

Szkolnictwo zawodowe w województwie kujawsko-pomorskim jest tym podmiotem edukacji, które dużo skorzystało z pomocy na lata 2007-2013 ze środków Unii. W tym regionie do szkół zawodowych adresowane były już trzy konkursy o pomoc pieniężną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Z tego programu sfinansowano tworzenie nowych miejsc dydaktycznych, rozbudowę i modernizację przyszkolnych przestrzeni sportowo-rekreacyjnych, a także zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Łączna kwota na te działania wyniosła 60 mln złotych. Spora pula przeznaczona była w regionalnym segmencie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z którego trafiło do beneficjentów prawie81 mln złotych, ale to nie wszystko. Jeszcze w bieżącym roku w planach jest konkurs z alokacją równą 20 mln złotych.

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Piotr Całbecki podkreśla: „ Jesteśmy regionem rolniczym i stawiającym na rolnictwo, nowoczesny sektor rolno-spożywczy jest jednym z ośmiu celów strategicznych zapisanych we wstępnym projekcie strategii rozwoju województwa 2020+. Chcemy, by ten konkurs, pierwszy tak dokładnie dedykowany temu sektorowi szkolnictwa zawodowego, pozwolił na podniesienie poziomu i uatrakcyjnienie kształcenia przyszłych przedsiębiorców Rolnych”.

Do konkursu mogą zgłaszać się samorządy powiatowe , które prowadzą szkoły ponadgimnazjalne edukujące w najmniej dwóch zawodach rolniczych, z projektami dotyczącymi rozbudowy, budowy, przebudowy bądź adaptacji budynków na cele dydaktyczne i ich wyposażenia.


Źródło: TVP Info

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!