InformacjePolska liderem realizacji PROW 2017-13.

 

Polska Agencja i Modernizacji Rolnictwa realizuje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przeznaczony na lata 2007-2013 najszybciej spośród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

prow1Dotychczas na konta polskich rolników przekazanie zostało 45,7 mld złotych dofinansowania z PROW 2007-2013. Ta suma stawia nasz kraj bezwątpienia na pozycji lidera w UE. Na drugim miejscu znajdują się Niemcy. W tym kraju, w przeliczeniu na złotówki dofinansowano o ok. 2,8 miliarda zł mniej, natomiast we Francji o ok. 4 miliardy zł.

Zwracając uwagę na gwałtowny wzrost wypłat dofinansowania w 2010 roku, w którym to Agencja rolnikom wypłaciła 8,2 miliarda zł., a w 2011 r. gdy wynik został poprawiony i wypłacono około 10 mld złotych, natomiast w 2012 r. ponad 11 mld złotych i tym samym nasz kraj jeszcze bardziej umocnił się na pozycji lidera. Ponad to, należy podkreślić, iż w chwili rozpoczęcia wdrażania PROW 2007-13 nikt nie sądził, że jego realizacja przez Agencję odniesie taki sukces. W poprzednich latach (2006-2008) ARiMR miała duże kłopoty z funkcjonowaniem systemu informatycznego i to skutkowało tym, że wnioski o wsparcie były nieprawidłowo zbieranie, rozpatrywane oraz utrudnione było wypłacanie pieniędzy. Zaistniałe problemy udało się jednak zniwelować po powołaniu nowego kierownictwa Agencji. Po zastosowaniu przez nowe władze skutecznych działań naprawczych od 2009 r. mogły być przeprowadzanie nowe nabory wniosków o ze wszystkich dziedzin PROW 2007-2013 "obsługiwanych" przez Agencję i tak w ślad za tym możliwe stało się podpisywanie umów i szybkie wypłacanie pieniędzy składającym wniosek beneficjentom.

Do dziś z PROW 2007-2013, którego cały budżet stanowi ok. 70  miliardów złotych, ponad 90% pieniędzy zostało zagospodarowanych. Prócz wypłacenia beneficjentom 45,7 mld złotych, część zagospodarowanych środków jest planowana do wypłaty w ramach przyjętych przez Agencję zobowiązań na kilka lat, wynikających z umów zawartych przez ARiMR. Dotyczy to min. wypłacania przyznanych w zeszłych latach "Rent strukturalnych", jak też corocznych dofinansowań do zalesień. Przyszłe środki pieniężne muszą być zaplanowane na dokonywanie naborów wniosków w latach przyszłych z działań takich jak "Program rolnośrodowiskowy", bądź dopłat z tytułu ONW oraz na płatności wynikające z kończących się inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców i rolników. Płatności te będą realizowane po ostatecznym zakończeniu inwestycji, uiszczeniu wniosków o płatność, a także dokonaniu przez ARiMR zgodności inwestycji wraz z podpisanymi umowami.

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Agencja ma jeszcze do rozdysponowania około 10 miliardów złotych w nowych naborach wniosków. Należy dodać, że ARiMR obsługuje w pełni 16 tzw. działań  obejmujących PROW 2007-2013  i na ten cel  ma prawie 13,7 miliarda euro. Rozdzieleniem pozostałych środków, z 8 działań z tego PROW, zajmują się samorządy wojewódzkie w ramach tzw. zadań delegowanych, Agencja Rynku Rolnego oraz Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.

Zainteresowanie dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 od samego początku było duże, a w ostatnim czasie jeszcze się zwiększyło, gdyż beneficjenci mają świadomość, że zostało już niewiele środków, a kolejne pojawią się dopiero w nowym programie na lata 2014-2020.

Źródło: www.arimr.gov.pl

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!