InformacjeRolnicy chętnie kupują państwowe grunty

 

Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski zwrócił uwagę na duże zainteresowanie rolników zakupem działek. Wynika to z faktu, że kończą się powoli grunty dobrej jakości oferowane przez państwo które można zakupić na preferencyjnych zasadach.

 ziemia2Agencja Nieruchomości Rolnych może otrzymać zwrot ziem w wysokości 135,7 tys. hektarów. Wynika to z nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa z 2011r, która dotyczy dzierżawców użytkujących ponad 428,5 ha ziemi. Powinni oni zwrócić 30 % tej ziemi do zasobów Agencji. Dzierżawcy chcący oddać ziemię uzyskują prawo pierwszeństwa wykupu dzierżawionych przez siebie gruntów. Dzierżawcy, którzy nie wyrażą zgody na zwrot części gruntów, mogą ziemie dzierżawić do końca umowy, tracą jednak prawo pierwokupu. Temat dotyczy ponad 400 umów na dzierżawę na powierzchnię ok. 180 tys. ha. Agencja Nieruchomości Rolnych może odzyskać w ten sposób ponad 57 tys. ha.

 

Działki proponowane przez Agencję mają powierzchnię odpowiadającą średniej

gospodarstwa w danym województwie. Możliwe jest sprzedawanie nieruchomości zwiększonych o 50% za zgodą izb rolniczych.

 

W bieżącym i poprzednim roku wróciło od dzierżawców ponad 45 tys. hektarów. Planowana jest sprzedaż tych ziem w roku 2014. Pozostałe grunty wrócą do Agencji po zakończeniu realizacji unijnych programów przez dzierżawców.


Prezes Agencji zauważył, że cena ziem oferowanych na przetargach ograniczonych jest wysoka. – Jest to dowód na to, że są to dobre ziemie o dużej przydatności rolniczej, jak również świadczy to o sile gospodarstw rodzinnych – powiedział szef ANR.

W Polsce w czasie 20 lat funkcjonowania ANR powstało ponad 5 tys. gospodarstw o powierzchni ponad 100 hektarów. Zdaniem Leszka Świętochowskiego te właśnie gospodarstwa są zainteresowane wykupem ziem.

Dodatkowym atutem wpływającym na wysokość cen są preferencyjne warunki jej nabycia. Rolnik po licytacji wpłaca tylko 10% wartości gruntów, pozostała część może został rozłożona na raty przez Agencję na okres 15 lat. Z takich warunków korzystają rolnicy kupujący ziemię na powiększenie gospodarstwa rolnego do 300 ha. Kredyt jest oprocentowany na poziomie 2 procent rocznie. Na takich samych zasadach ziemię mogą nabyć dzierżawcy posiadający grunty do 300 ha.

 


Źródło:.tvp.info

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!