Dofinansowanie biogazowni

 

Ministerstwo Środowiska zajmuje się właśnie zabezpieczaniem pieniędzy na dotacje w związku z budową biogazowi. – „Małe rolnicze biogazownie są jednymi z najlepszych odnawialnych źródeł energii dla Polski" – twierdzi Marcin Korolec. Zainteresowanie tym tematem jest duże, jednak ze względu na brak ustawy o odnawialnych źródłach energii inwestycje te są blokowane przez brak ustawy.

biogazownie- „Z punktu widzenia ministra środowiska najważniejsze jest promowanie takich źródeł odnawialnych, które są zrównoważone, np. biogazowni, małych, rolniczych biogazowni opartych o wysypiska śmieci" - mówi minister Marcin Korolec.

– „Z jednej strony będą źródłami rozproszonymi, o małej mocy, ale w swojej masie mogą decydować o poważnym wsparciu systemu, a na dodatek są to prośrodowiskowe i proekologiczne rozwiązania" – dodaje.

W resorcie trwają już prace na zabezpieczeniem odpowiedniego finansowania na ten cel. Pieniądze mogłyby pochodzić ze sprzedaży jednostek AAU, czyli uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Do tej pory system handlu tymi emisjami zarobił ok. 780 mln zł.

- „Do tej pory odbyły się dwa nabory konkursowe dotyczące budowy biogazowni rolniczych, w ramach pierwszego konkursu zawarto 11 umów, zakontraktowano prawie 50 mln zł w formie dotacji oraz ponad 64 mln zł jako pożyczki. Drugi konkurs jest w trakcie realizacji" – mówi Grzegorz Zygan z Ministerstwa Środowiska.

Rząd Polski ma do dyspozycji jeszcze niemal 500 mln takich uprawnień i zamierza je sprzedać. Możliwe, że zarobi na tym od 1 do nawet 3 mld zł.

- „Jest wielu chętnych na te inwestycje. Jednak ich rozwój blokują przedłużające się prace nad ustawą o odnawialnych źródłach energii" - twierdzi Barbara Koszułap - wiceprezes zarządu NFOŚiGW.

- „Natomiast w domenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki, którym zarządza minister środowiska, są już przewidziane systemy wsparcia i w nowych instrumentach, które będą tworzone w przyszłości, czy to na poziomie środków europejskich, czy polskich, tego typu inwestycje będziemy promować" - zapowiada Marcin Korolec.

Wsparcie dla biogazowni wpisuje się w obecną politykę rządową. Dokument "Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020" zakłada, że w każda polska gmina postawi na swoim terenie choćby jedną biogazownię wykorzystującą biomasę pochodzenia rolniczego. Takie działania mają pomóc w osiągnięciu unijnych zobowiązań. Do 2020 roku 20 proc. energii wyprodukowanej przez Unię Europejską ma pochodzić z OZE (odnawialnych źródeł energii). W samej Polsce udział takiej energii ma wynieść co najmniej 15 proc.

Źródło: newseria.pl

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!