Resort przyspieszy wykup ziemi

 

„Chcemy, żeby jak najwięcej ziemi do 2016 roku trafiło do polskich rolników" – mówi wiceminister rolnictwa, Kazimierz Plocke. Za trzy lata obcokrajowcy będą mogli bez ograniczeń kupować polskie grunty. Do tego czasu resort rolnictwa chce sprzedać jak najwięcej gruntów polskim gospodarzom, zwłaszcza młodym rolnikom.

zboze- „Rozwiązania prawne, które przygotowujemy, nie są jeszcze ostatecznie spisane. Niemniej jednak kierunkowe propozycje już są przygotowane w Departamencie Gospodarki Ziemią. Chcemy dać większą podaż ziemi na rynek, aby można było ją rozdysponować. W ciągu najbliższych miesięcy taki projekt powinien zostać przygotowany i mam nadzieję, że zostanie przedstawiony do konsultacji społecznych" - wyjaśnia Kazimierze Plocke.

Szczególna uwaga w proponowanym projekcie ma zostać położona na ułatwienia dla tzw. młodych rolników, czyli rolników do 40 roku życia.
- „Chcielibyśmy, aby instrumenty wsparcia dla młodych rolników zostały utrzymane. Aby mieli większy dostęp do ziemi, zakładali nowe gospodarstwa, które będą konkurencyjne w UE" – zwraca uwagę Polcke.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, muszą oni uzyskiwaćć zezwolenie MSW na zakup gruntów w ciągu 12 lat od daty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Oznacza to, że od 1 maja 2016 r. nastąpi całkowite zniesienie tych ograniczeń dla obywateli i przedsiębiorców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej.

W Zachodniopomorskiem od grudnia trwa protest przeciwko wykupywaniu ziemi przez tzw. słupy, czyli osoby podstawione przez obcokrajowców. Rolnicy alarmują, że nie są w stanie konkurować cenowo o ziemię z tymi ludźmi, dysponującymi większym kapitałem. To blokuje im możliwość powiększania gospodarstw, a tym samym konkurowania na unijnym rynku." – podaje newseria.

- „Najważniejsze jest zabezpieczenie środków finansowych, żeby można było proces wykupu ziemi kontynuować" - zaznacza Kazimierz Plocke. – „Mam na myśli nie tylko te środki, które wynikają ze Wspólnej Polityki Rolnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale także to, co będzie wynikało z możliwości krajowych, a więc chcielibyśmy, aby te krajowe instrumenty wsparcia dla młodych rolników zostały utrzymane."

Pod presją szczecińskiego strajku 18 stycznia prezes Agencji Nieruchomości Rolnych wprowadził zmiany w obrocie ziemią z zasobów agencji. Na wniosek izby rolniczej (i po przedstawieniu uzasadnionych wątpliwości co do osób biorących udział w przetargu) ANR będzie mogła odstąpić od przeprowadzania przetargu na wniosek izby rolniczej.

Resort rolnictwa uwzględni te rozwiązania przy tworzeniu projektu ustawy.

- „Bierzemy pod uwagę sygnały, które płyną od rolników z Zachodniego Pomorza i zawarte porozumienia są dotrzymywane z naszej strony. Te sprawy bardzo poważnie rozważamy i będziemy je stosować także w przyszłych przepisach prawnych" – twierdzi Polcke.

ANR jest właścicielem prawie 1,85 mln ha ziemi, z czego niemal 1,38 mln ha jest w dzierżawie, a około 303 tys. ha czeka na sprzedaż. Największa ilość państwowych gruntów znajduje się przede wszystkim na Pomorzu Zachodnim (359,4 tys. ha), w Wielkopolsce (260,7 tys. ha), na Dolnym Śląsku (247,5 tys. ha) oraz na Warmii i Mazurach (220,5 tys. ha).

Źródło: Newseria

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!