Zmiany w podatku akcyzowym

 

W dniu 8 marca 2013 roku, Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który wykorzystywany jest do produkcji rolnej. Ustawa reguluje m.in. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych czy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie biopaliwa.

opryskiZmiany w ustawie regulują dokładnie:

  • zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym również w przypadku zmian oznaczeń kodów CN oleju napędowego w Nomenklaturze Scalonej;
  • zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie biopaliwa oznaczonego kodem CN 3824 90 91;
  • brak możliwości zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym prowadzącym działalność w formie spółek, które znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej;
  • rezygnację z potwierdzenia zgodności z oryginałem przez upoważnionego przez wójta, burmistrza, pracownika urzędu gminy lub miasta załączonych do wniosku o zwrot podatku akcyzowego kopii faktur VAT, stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

W ubiegłych latach, zwrot podatku akcyzowego był realizowany na podstawie tabeli korelacji. Celem uregulowania zasad realizacji zwrotu podatku w przypadku kolejnych zmian kodów CN oleju napędowego, w ustawie został dodany przepis, że zmiany oznaczeń oleju napędowego w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w zakresie zwrotu podatku akcyzowego.

W związku z brakiem możliwości udzielania publicznej pomocy w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego przedsiębiorstwom, które są zagrożone upadłością, w ustawie określono, że zwrot podatku nie będzie przysługiwał producentowi rolnemu:

  • będącemu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli ponad połowa kapitału zakładowego spółki ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
  • będącemu spółką, w której niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym ¼ w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
  • bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości.

Powyższe kryteria nie obowiązują dla producentów rolnych, którzy prowadzą działalność krócej niż 3 lata.

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!