Limity dla przedsiębiorców na 2013 rok

 

Znane są już kwoty limitów przychodów przedsiębiorców zobowiązujące do odpowiedniego rozliczania. Zmiany na 2013 rok obejmą limity zobowiązujące do przejścia z księgi podatkowej na księgi rachunkowe, zmiany limitów ryczałtowych od przychodów ewidencjonowanych czy zasady utrzymania statusu małego podatnika.

limity dla przedsiębiorców - Agrobiznes ParkLimit przychodów zobowiązujący do przejścia z księgi podatkowej na księgi rachunkowe

Podatnicy (osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie) w 2013 roku maja obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody w poprzednim roku podatkowym przekroczy kwotę 1 200 000 euro. Przeliczając tę kwotę na złotówki i biorąc kurs z 30 września 2012 roku (4,1138 zł/euro) kwota, która bezwzględnie zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych to 4 936 560 zł.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W 2013 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli płacić podatnicy, który kontynuują działalność i w roku podatkowym 2012 roku uzyskają z samodzielnie prowadzonej działalności przychód nieprzekraczający 615 300 zł. Ci, którzy uzyskuja przychody ze spółki cywilnej, jawnej mogą prowadzić rozliczenia w formie ryczałtu pod warunkiem, że suma przychodów osiąganych przez wszystkich wspólników nie przekroczy 615 300 zł.
Podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu kwartalnie nie mogą uzyskać przychodu przekraczającego 102 550 zł zarówno jeśli prowadzą działalność samodzielnie, jak i w formach spółek.

Status małego podatnika


Posiadanie takiego statusu uprawnia podatnika do kwartalnego opłacania zaliczek na podatek dochodowy oraz do jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych
W 2013 r. status małego podatnika będą mieli podatnicy, u których przychód ze sprzedaży łącznie z kwotą należnego podatku od towarów i usług za 2012 r. nie przekroczy kwoty 4.922.000 zł.
Kwota jednorazowego odpisu amortyzacyjnego na 2013 r. będzie wynosić 205.000 zł.

Źródło: www.gofin.pl

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!