Zakaz wprowadzania do obrotu nasion zaprawianych fipronilem

 

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie NR 781/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej fipronil oraz zabraniające stosowania i sprzedaży nasion zaprawionych środkami ochrony roślin zawierającymi tę substancję czynną.

4W oparciu o nowe informacje otrzymane od Włoch dotyczące ryzyka dla pszczół miodnych spowodowanego otoczkowanymi nasionami kukurydzy zaprawionymi środkami ochrony roślin zawierającymi fipronil, Komisja postanowiła dokonać przeglądu zatwierdzenia tej substancji czynnej.

W świetle aktualnej wiedzy naukowej i technicznej Komisja uznała, że istnieją przesłanki wskazujące, że niektóre dopuszczone zastosowania fipronilu nie speł­niają kryteriów zatwierdzania określonych w rozporządzenia ze względu na wpływ na pszczoły oraz że nie można wykluczyć wysokiego poziomu ryzyka dla pszczół inaczej niż przez nałożenie dalszych ograniczeń. Komisja Europejska wprowadziła tym samym zakaz wprowadzania do obrotu zaprawionych nasion.

Nasiona roślin, które zostały zaprawione środkami ochrony roślin zawierającymi fipronil, nie mogą być stosowane ani wprowadzane do obrotu, z wyjątkiem nasion przeznaczonych do siania w szklarniach oraz nasion pora, cebuli, szalotki i grupy warzyw kapustnych przeznaczonych do siania na polach i zbieranych przed okresem kwitnienia.

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 państwa członkowskie w razie potrzeby zmieniają lub cofają obowiązujące zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające fipronil jako substancję czynną w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. Dodatkowy okres na zużycie zapasów przyznany przez państwa członkowskie upływa dnia 28 lutego 2014 r.

 

Źródło: Dziennik Urzędowy Komisji Europejskiej

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!