Nawożenie. Zalecenia sadownicze

 

Potrzeby pokarmowe roślin sadowniczych są bardzo wysokie i zależą od gatunku rośliny uprawnej, a nawet odmiany, od stanowiska. Dawki nawozów są zależne od zasobności gleby w składniki pokarmowe i od założonego poziomu plonowania.

sad wiosnaW rejonie Sandomierza i Opatowa gleby są zasobne w składniki pokarmowe, jednak składniki te muszą być regularnie uzupełniane, w związku z obfitym plonowaniem roślin sadowniczych: jabłoni, wiśni, grusz, czereśni, najlepiej co 2-3 lata wykonać analizę gleby i wtedy ustalić optymalne nawożenie dla danego obszaru sadu. Pierwiastkiem, którego brakuje najczęściej jest wapń.

Rośliny sadownicze potrzebują od 180-250 kg/ha wapnia w czystym składniku. Zaleca się wtedy zastosowanie nawozów wapniowych. Efektywnym rozwiązaniem jest użycie preparatów biostymulujących zawierających CaCO3 w formie Mezocalc oraz wyciąg z alg morskich, który zawiera aminopurynę korzystnie wpływającą na rozwój i wzrost sytemu korzeniowego (w tym przede wszystkim korzeni włośnikowych) oraz lepsze pobieranie Ca, P, K. Zastosowanie tego typu rozwiązania zwiększa również wigor roślin w początkowej fazie rozwoju oraz odporność na czynniki stresowe.

Bardzo ważnym elementem nawożenia jest nawożenie dolistne, ponieważ mikroelementy nie są pobierane z gleby przy pH 6,5-7. Dlatego nawożenie poza korzeniowe ma tak wielkie znaczenie, zwłaszcza jeśli chodzi o dostarczenie roślinom tych składników. Pierwsze zabiegi należy przeprowadzić w sadach jabłoniowych w fazie mysiego ucha i zielonego pąka, natomiast w sadach wiśniowych i czereśniowych w fazie pękania pąków. Warto wybrać nawóz zawierający aktywne kompleksy aminokwasów /glicyna-betaina/ i IPA – wpływają one na szybszą dostępność składników pokarmowych oraz ich aktywny transport w roślinie.

Bardzo istotną fazą rozwojową, jest faza różowego pąka jabłoni i faza białego pąka wiśni i czereśni. Aby zwiększyć kwitnienie i zapylenie, poprawić produkcję i transport cukrów zalecamy stosować następny preparat zawierające w swoim składzie kompleks Seactiv oraz bor i molibden (Fertileader Gold BMo - 4 l/ha). Kompleks ten wpływa na zwiększone pobieranie i transport azotu oraz produkcję białek i działa również antystresowo.

Bezpośrednio przed sadzeniem młodych drzew zalecamy moczenie korzeni drzewek w celu lepszego ukorzenienia i lepszego pobierania składników pokarmowych z gleby. W tym celu stosuje się nawozy typu „Starter” zawierające w swoim składzie kompleks Fertiactyl (glicyna, betaina, zeatyna, kwasy humusowe i fulwowe oraz NPK 13-5-8). Kompleks ten wpływa na dynamiczny rozwój sytemu korzeniowego, wyższą urodzajność gleby, wysoką aktywność fizjologiczną roślin.

W młodych sadach zalecamy również opryskiwanie gleby pod drzewkami 1% roztworem „Startera” belką herbicydową w celu rozbudowy systemów korzeniowych drzewek i lepszego pobierania składników pokarmowych z gleby.

Źródło: Informacja prasowa, autor: Artur Niedobit

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!