Rośliny oleiste - AgroMonitor

 

"Sezon 2011/2012 na krajowym rynku rzepaku upłynął pod znakiem wysokich cen surowca. W ostatnich jego miesiącach, tj. w II kwartale 2012 roku, średnie ceny skupu rzepaku ukształtowały się na poziomie ok. 2050 zł/t, co oznacza, ˙ze były o ok. 3% wyższe od przeciętnej ceny odnotowanej w I kwartale 2012 roku (dane MRiRW)."

bgz logo"Również w porównaniu z II kwartałem 2011 roku rzepak był droższy (o ponad 15%). Utrzymaniu wysokich cen nasion w sezonie 2011/2012 sprzyjał m.in. napięty europejski i krajowy bilans rzepaku oraz słaby złoty.
Jeśli chodzi o polski rynek, ubiegłoroczne zbiory rzepaku wyniosły ok. 1,9 mln t wobec 2,2 mln t w 2010 roku. W celu uzupełnienia krajowej podaży rzepaku nastąpił silny wzrost importu. Wstępne dane handlowe za okres pierwszych dziesięciu miesięcy minionego sezonu (lipiec 2011 - kwiecień 2012) wskazują na podwojenie przywozu w odniesieniu do analogicznego okresu w sezonie 2010/2011 (do 495 tys. t). Istotnie obniżył się natomiast eksport (o 67% do 122 tys. t). Jak szacuje IERIGŻ, w tej sytuacji w sezonie 2011/2012 krajowy przerób rzepaku przekroczył 2 mln t i był tylko o 5% niższy niż w sezonie poprzednim. Zapasy rzepaku na koniec sezonu pozostały jednak małe (za Rynek rzepaku, czerwiec 2012). Niskie marże na przerobie rzepaku wpłynęły na pogorszenie wyników branży tłuszczowej. W bieżącym sezonie 2012/2013 po raz kolejny zostanie odnotowany spadek krajowych zbiorów rzepaku. Według wstępnych prognoz GUS, opublikowanych pod koniec lipca, tegoroczna produkcja może wynieść ok. 1,56 - 1,64 mln t, co w stosunku do ubiegłorocznej oznacza spadek o 12-16%. W wyniku dalszej obniżki zbiorów bilans rzepaku pozostanie stosunkowo napięty. Najprawdopodobniej wzrośnie import i zmaleje eksport. Przerób rzepaku obniży się, co oznacza mniejszą produkcję oleju rzepakowego i śruty.
Rzepak na polskim rynku prawdopodobnie będzie droższy niż w minionym sezonie. W połowie lipca br., tj. na początku bieżącego sezonu 2012/2013, ceny oferowane przez podmioty skupowe za rzepak z tegorocznych zbiorów kształtowały się na poziomie ok. 1950-2145 zł/t netto wobec ok. 1800-1900 zł/netto w analogicznym okresie 2011 roku (dane opublikowane 13 lipca br. przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku). Przy dużych partiach surowca, ceny ustalane były indywidualnie i mogły być wyższe o kilkadziesiąt złotych. Wysokie ceny rzepaku w Polsce na początku sezonu były wynikiem wysokich notowań cen rzepaku na giełdzie MATIF (w lipcu rzepak osiągnął rekordowo wysoki poziom 525 EUR/t) i słabszego złotego wobec euro w porównaniu do analogicznego okresu w ub.r.
W najbliższych miesiącach na kształtowanie się cen skupu w kraju, tak jak w poprzednich latach, istotny wpływ będzie miała sytuacja na europejskim i światowym rynku oleistych, popyt ze strony inwestorów na rynkach terminowych oraz kurs walutowy.
Według ostatnich prognoz Oil World, z połowy lipca, tegoroczne zbiory rzepaku w UE mogą wynieść ok. 18 mln t wobec 19 mln t przed rokiem, a zbiory na Ukrainie - która w poprzednich latach należała do czołówki największych dostawców rzepaku na rynek unijny - mogą być najniższe od 5 lat. Niemniej, więcej canoli wyprodukuje Kanada, wyższa produkcja prognozowana jest także w Australii.
Ceny rzepaku powinny wspierać także wysokie notowania cen soi. Publikowane na dziś prognozy Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa, Oil World, czy ODA wskazują na napiętą sytuację na tym rynku. Tegoroczne zbiory soi w Ameryce Południowej były znacząco niższe.
Uwaga rynków skupiła się zatem na Stanach Zjednoczonych, które są największym na świecie producentem soi. Tam perspektywy zbiorów pogarsza jednak susza. Uczestnicy rynku, obawiają się, że bilans soi w USA w bieżącym sezonie będzie wyjątkowo napięty, co wymusi racjonowanie popytu."

 

Żródło: AgroMonitor, Bank BGŻ

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!