ŚOR

Integrowana ochrona roślin

 

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują regulacje prawne dotyczące stosowania ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin, tzn. wykorzystania wszystkich możliwych i dostępnych metod zwalczania agrofagów w szczególności metod niechemicznych, w przypadku gdy w produkcji rolnej stosuje się środki ochrony roślin.

czytaj dalej

 
 

Produkcja roślinna bez pozostałości środków ochrony roślin szansą na zwiększenie dochodowości w rolnictwie

 

30 października br. w Rawie Mazowieckiej odbyła się konferencja „Produkcja roślinna bez pozostałości środków ochrony roślin szansą na zwiększenie dochodowości w rolnictwie”. Sformułowany w tytule konferencji problem ma bardzo istotne znaczenie dla współczesnego rolnictwa.

czytaj dalej

 
 

Polskie generyki

 

Obecne na polskim rynku genetyki pochodziły spoza naszego kraju. Planowane jest rozpoczęcie produkcji niektórych z nich przez firmę Generiks.

 

czytaj dalej

 
 

Rejestracja środków ochrony roślin

 

Nowa ustawa o środkach ochrony roślin wpłynęła na rozszerzenie składu Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin o reprezentantów organizacji rolniczych i rolników. Komisja ta zaczęła jednak swoje działanie dość późno.

czytaj dalej

 
 

Integrowana ochrona roślin od 2014r.

 

Od stycznia 2014r. zaczną obowiązywać zasady integrowanej ochrony roślin. Z założenia ma to być rok przeznaczony na edukację niż na wysokie sankcje.

czytaj dalej

 
 

Trustee Hi-Aktiv SL - herbicyd dla wymagających

 

W dniu 18.04.2013 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało zezwolenie na wprowadzenie do obrotu nowego herbicydu – Trustee Hi-Aktiv SL. Jest to nowoczesny preparat zawierający w swoim składzie glifosat, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych /jednorocznych i wieloletnich/ na polach uprawnych i w uprawach sadowniczych oraz do likwidacji ugorów i odłogów przed zasiewem roślin uprawnych. Preparat można również stosować do desykacji zbóż i rzepaku ozimego.

czytaj dalej

 
 

Przełom w nawożeniu azotem upraw ekologicznych

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 834/2007 w ekologicznej produkcji roślinnej żyzność i aktywność biologiczna gleby utrzymywana jest poprzez stosowanie płodozmianu z udziałem roślin motylkowatych oraz maksymalne wykorzystanie nawozów naturalnych i organicznych powstających w gospodarstwie. W przypadku, kiedy zabiegi te nie zapewniają osiągnięcia lub poprawy żyzności gleby dozwolone jest stosowanie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zawartych w zamkniętym wykazie dopuszczonych do obrotu, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie członkowskim.

czytaj dalej

 
 

Nawozy o działaniu biostymulacyjnym

 

Poniżej przedstawiamy rozmowę z Panią dr Marią Buczek na temat nawozów o działaniu biostymulującym.

czytaj dalej

 
 

Program nawożenia dolistnego pomidora

 

Pomidor szybko rośnie i wytwarza dużą masę owoców, dlatego potrzebuje dostarczenia odpowiedniej ilości składników pokarmowych w postaci nawozu. Jak podaje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa roślina ta na wyprodukowanie jednego kilograma owoców potrzebuje 3,5-5 g N, 0,7-1 g P, 7-8 g K, 4,5-5 g Ca oraz 1-1,2g Mg.

czytaj dalej

 
 

Nadal można stosować pestycydy z grupy neonikotynoidów

 

Nie ma zakazu stosowania pestycydów z grupy neonikotynoidów, które są toksyczne dla pszczół. Eksperci z krajów Unii Europejskiej nie udzielili poparcia zakazowi stosowania tych środków. Jak poinformował Rzecznik KE, Komija może ponowić propozycję bądź ją zmienić.

 

czytaj dalej

 
 
 
 
 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!