Środki Ochrony Roślin

 

 

 

Polskie akty prawne dotyczące ochrony roślin

 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (Dz. U z 2008 r. Nr 133, poz. 849 ). 
  pobierz (.pdf 4 MB) 
  pobierz tłumaczenie na język angielski (.pdf 366 KB)
              
   
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie zakresu badań, informacji i danych dotyczących środka ochrony roślin i substancji aktywnej oraz zasad sporządzania ich oceny (Dz. U. Nr 100, poz. 839)
  pobierz (.pdf 1 MB)

   
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu badań, informacji i danych dotyczących środka ochrony roślin i substancji aktywnej oraz zasad sporządzania ich oceny (Dz. U. Nr 133, poz. 937)
  pobierz (.pdf 1,5 MB)

            
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych za czynności związane z wydaniem decyzji dotyczących środków ochrony roślin i substancji aktywnych oraz trybu ich uiszczania (Dz. U. Nr 99, poz. 833)
  pobierz (.pdf 245 KB)

              
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie badań skuteczności działania środka ochrony roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 183, poz. 1890)
  pobierz (.pdf 1,65 MB)

  Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 4 August 2004 on efficacy evaluation of plant protection products.
  download (.pdf 180 KB)

              
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań skuteczności działania środka ochrony roślin (Dz. U. z 2005 r. Nr 76, poz. 670)
  pobierz (.pdf 1,11 MB)

  Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 14 April 2005 amending ordinance on efficacy evaluation pf plant protection products.
  download (.pdf 144 KB)

                      
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2004 r. w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2059 i 2060)
  pobierz (.pdf 334 KB)


 •  Rozporządzenie Minista Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione (Dz. U. z dnia 13 grudnia 2010 r.)
  pobierz (.pdf 52 KB)

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących treści etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin (Dz. U. z dnia 21 czerwca 2004 r.)
  pobierz (.pdf 72 KB)

 

 

 

Źrodło: MRiRW

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!