Kontrola PIORiN

 

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa będzie kontrolowała rolników pod względem integrowanej produkcji roślin oraz integrowanej ochrony roślin. Wbrew pozorom są to dwa oddzielne systemy. Uczestnictwo rolnika w pierwszym systemie zapewni też uczestnictwo w drugim.

ochrona roślin - Agrobiznes ParkIntegrowana produkcja roślin, systemem który już działa i jest dobrowolny, jest tak naprawdę system jakości żywności. Rolnicy zobowiązują się do wyprodukowania artykułów żywnościowych o ściśle określonych normach jakościowych.
Integrowana ochrona roślin w Polsce wejdzie w życie od początku 2014 roku. Jest to sposób ochrony roślin, który polega na wykorzystaniu przede wszystkim metod nie chemicznych, po to aby zminimalizować zagrożenie dla środowiska, ludzi oraz zwierząt. Nad systemami pracuje Sejm, a szczegółowe informacje znajdą się w ustawie o ochronie roślin.
W tej chwili kontrolą i certyfikacją Integrowanej produkcji zajmuje się Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Od 1 stycznia 2014 r. PIORiN wyznaczy do tego odpowiednie podmioty. W integrowanej ochronie nie będzie jednak certyfikacji produkcji. Będzie to obowiązek rolnika przy integrowanej produkcji.
Inspektorzy PIORiN w ramach ochrony roślin będą kontrolować przede wszystkim:

  • Ewidencję zabiegów środkami ochrony roślin, obejmującą przyczyny wykonania zabiegu
  • Przestrzeganie zasad integrowanej ochrony roślin
  • Jakość płodów rolnych - pozostałości środków ochrony roślin
  • Zaświadczenia o szkoleniu w zakresie stosowania środków ochrony roślin
  • Sprawność opryskiwaczy

Kompletną dokumentację producenci roślin będą musieli przechowywać przez 3 lata.

W integrowanej produkcji roślin inspektorzy skontrolują:

  • Notatnik IP
  • Gospodarstwo w takcie wegetacji
  • Jakość płodów - pozostałości (u 20 proc. producentów)
  • Zaświadczenie o szkoleniu
  • Kontrola sprawności opryskiwaczy

Przystąpienie do systemów wiąże się ze szkoleniem obejmującym 16 godzin co 5 lat. Jest jednak propozycja, aby szkolenie trwało 7 godzin z obowiązkiem jego odnowienia co 5 lat. Ze szkoleń ze stosowania środków ochrony roślin byłyby zwolnione tylko te osoby, które w ramach zajęć miały nauczanie o stosowaniu pestycydów.
Resort rolnictwa już przygotowuje metody integrowanej ochrony roślin, tak aby upowszechnić tę wiedzę wśród rolników.

Każdy rolnik od 2014 r. będzie zobligowany stosować się do zasad integrowanej ochrony, jednak nie będzie bezwzględnego przymusu stosowania metod przygotowanych przez resort. Producenci roślin będą mogli korzystać także z innych opracowań.


Źródło:www.farmer.pl/Radosław Iwański

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!