Rejestracja środków ochrony roślin

 

Nowa ustawa o środkach ochrony roślin wpłynęła na rozszerzenie składu Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin o reprezentantów organizacji rolniczych i rolników. Komisja ta zaczęła jednak swoje działanie dość późno.

opryskiPoseł Jan Krzysztof Ardanowski na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju dopytywał przedstawicieli ministerstwa rolnictwa o funkcjonowanie Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin. Przedstawiciele producentów środków zgłaszają uwagi do działalności komisji. Ich zdaniem działa ona opieszale co skutkuje oczekiwaniem do rejestracji kilkudziesięciu preparatów.

 

Zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w MRiRW Bogusław Rzeźnicki przyznaje, że były opóźnienia spowodowane długim procesem powoływania składu komisji (od kwietnia do sierpnia). Zapewnia jednak, że od września kiedy została powołana działa już regularnie.


Reprezentanci m.in. Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin zwracali uwagę na możliwość zmiany charakteru działania komisji przez rozszerzenie jej składu o przedstawicieli Krajowej Rady Izb Rolniczych, organizacji społecznych, które opierają swoją działalność na ekologii czy związków zawodowych rolników oraz organizacji społecznych mających rolnictwo jako statutowy cel działania.

Obawiają się, że decyzje komisji mogą stać się polityczne czy ideologiczne tym samym stracą charakter merytoryczny i naukowy. Pani Anna Tuleja z PSOR zasugerowała dodanie do składu komisji przedstawicieli producentów ochrony roślin. Takiego przedstawiciela nie ma jednak w komisji.

Komisja do spraw Środków Ochrony Roślin pełni funkcję organu opiniodawczo – doradczego ministerstwa rolnictwa,. Działa na podstawie przepisów art. 13 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 455). Do zadań Komisji należy opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa, spraw dotyczących substancji czynnych, sejfnerów, synergetyków i środków ochrony roślin, w szczególności wydawanie opinii w zakresie oceny lub uwag.

Do składu Komisji zostali powołani przedstawiciele:

1) ministra właściwego do spraw rolnictwa - prof. dr hab. Marek Korbas;

2) ministra właściwego do spraw środowiska - dr inż. Radosław Kalinowski;

3) ministra właściwego do spraw zdrowia - dr Aleksandra Gliniewicz-Łabędź;

4) Krajowej Rady Izb Rolniczych - Katarzyna Szczepaniak;

5) organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ekologia - dr hab. Leszek Pazderski;

6) związków zawodowych rolników - prof. dr hab. Andrzej Radecki;

7) organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest pszczelarstwo - dr hab. Paweł Chorbiński.

Kadencja Komisji do spraw środków ochrony roślin trwa 4 lata.

Źródło: www.farmer.pl

 

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!