Prognozy dotyczące zbóż - Lipiec 2012 - AgroMonitor

 

"Przeciętna cena skupu pszenicy konsumpcyjnej w II kwartale 2012 r. wyniosła 929 PLN/t, a pszenicy paszowej 890 PLN/t. Oznacza to, że ceny obu rodzajów pszenicy ukształtowały się odpowiednio na poziomie o niespełna 1,8% i 0,5% wyższym od górnej granicy przedziału prognozy z ostatniego AgroMonitora."

bgz logo"W przypadku kukurydzy przeciętna cena w II kwartale bieżącego roku wyniosła 862 PLN/t, co oznacza, że znalazła się w prognozowanym przedziale. Według lipcowych szacunków GUS produkcja zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w bieżącym roku wyniesie 22,8 - 23,5 mln ton, co oznacza spadek od 6% do 3% w stosunku do zbiorów ubiegłorocznych i o 9% - 6% w porównaniu ze średnią lat 2006-2010.
Jednakże, w naszej ocenie niższe zbiory zbóż w kraju w ograniczonym stopniu wpłyną na kształtowanie się cen zbóż po żniwach. Decydujący wpływ na tendencje cenowe w III i IV kwartale 2012 r. będą mieć globalne zbiory zbóż, w szczególności w krajach należących do największych eksporterów, jak również ewentualne zmiany w ich polityce handlowej. Ponadto, jak ma to miejsce od 2004 r., oczekuje się wzrostu wpływu nastrojów na rynkach terminowych na kształtowanie się cen transakcyjnych (na rynku kasowym), również w Polsce.
Niekorzystny przebieg warunków pogodowych w głównych regionach upraw na świecie spowodował, że od początku bieżącego roku największe ośrodki analityczne obniżają prognozy zbiorów, co sprzyja utrzymaniu się wysokich cen w sezonie 2012/2013. Do kwietnia na nastroje rynkowe w szczególności wpływały doniesienia o dużych stratach w uprawach na skutek wymarznięć w UE-27, jak i krajach regionu Basenu Morza Czarnego. Jednakże w ostatnich tygodniach weryfikacja prognoz zbiorów, jak i zawirowania cenowe są skutkiem przede wszystkim informacji o sytuacji w USA oraz Rosji.
Międzynarodowa Rada Zbożowa prognozuje spadek światowych zbiorów zbóż z 1 846 mln t w sezonie poprzednim do 1 810 mln ton w obecnym. Warto dodać, że jeszcze na początku lipca Rada oczekiwała wzrostu produkcji w skali roku do 1 868 mln ton.
Prognozy globalnego bilansu popytu i podaży, mimo że zacieśniają się z każdym miesiącem, dają przestrzeń do sezonowego spadku cen zbóż po żniwach. Jednakże według naszych prognoz będzie on relatywnie niewielki i ceny zbóż utrzymają się na historycznie wysokim poziomie. Największym czynnikiem ryzyka realizacji tego scenariusza jest sytuacja w Rosji i na Ukrainie. Doświadczenie 2010 r. pokazuje, że ewentualne wprowadzenie ograniczeń w eksporcie przez te kraje silnie destabilizuje sytuację na rynku światowym i wpływa na nastroje na rynku terminowym. Oczekuje się, że nastąpi spadek potencjału eksportowego krajów basenu Morza Czarnego, jednakże dziś rządy tych państw nie zapowiadają wprowadzenia ograniczeń w eksporcie.
W przypadku rosyjskiego rynku pszenicy, jeszcze na początku lipca br. spodziewano się, że potencjał eksportowy tego kraju wyniesie 12 mln t, co i tak oznaczało spadek o 10 mln t wobec rekordowego sezonu 2011/2012. Jednakże ostatnie prognozy Rady wskazują, że nie przekroczy on 9 mln ton. W rezultacie można oczekiwać większego zainteresowania zbożem z UE-27, m.in. ze strony krajów Afryki Północnej. Rada szacuje, że łączny eksport pszenicy ze Wspólnoty w sezonie 2012/2013 wzrośnie z 16,3 mln t w sezonie ubiegłym do 17,6 mln ton.
Na Ukrainie tegoroczne zbiory wg Rady mogą spaść do niespełna 43 mln t, w porównaniu z blisko 56 mln t w 2011 roku. Jednakże wysoki poziom zapasów w opinii Rady, jak i rządu ukraińskiego, pozwoli utrzymać Ukrainie potencjał eksportowy na poziomie 19,5 mln t (20 mln t w sezonie 2011/2012)."

 

Źródło: AgroMonitor, Bank BGŻ

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!