Skuteczna ochrona fungicydowa zbóż

 

Poprawna ochrona zbóż przed patogenami grzybowymi wymaga od rolnika nie tylko znajomości czynnika chorobotwórczego, ale przede wszystkim wiedzy na temat substancji aktywnych wchodzących w skład danego fungicydu.

przenicaPrawidłowy dobór określonych substancji czynnych i zastosowanie ich we właściwej fazie wzrostu rośliny jest podstawą sukcesu. Bardzo duży wpływ na działanie środków ochrony roślin na temperatura podczas wykonywania oprysku oraz rozkład opadów.

Często rolnicy zadają pytanie dotyczące ilości i terminu zabiegów w czasie sezonu wegetacyjnego. Pytanie to, choć z pozoru łatwe nie posiada jednoznacznej odpowiedzi. Stosując fungicydy należy zrównoważyć presję infekcyjną, uwzględniając nasilenie patogena oraz warunki aktualnie występujące na polu. Z tych względów wskazane jest wykonywanie częstych lustracji plantacji i w miarę pojawienia się grzybów i ich rozwoju szybko reagować na sytuację.

Każdy sezon wegetacyjny różni się od poprzedniego, ale istnieją liczne podobieństwa związane z występowaniem danych grzybów i ich szkodliwością. Dlatego kluczowa jest znajomość symptomów chorobowych oraz ich progów szkodliwości. W przypadku wystąpienia określonego czynnika chorobowego liczy się nie tylko czas wykonania oprysku, ale przede wszystkim jego precyzja. Bardzo ważne jest niezlekceważenie pierwszych objawów chorobowych i szybkie zareagowanie na nie.

Tak jak zróżnicowane są warunki atmosferyczne na terenie kraju, tak zróżnicowane są warunki dla rozwoju chorób. Zdecydowana większość grzybów do szybkiego i prawidłowego rozwoju wymaga wody. Jednakże istnieją gatunki agrofogów, które świetnie rozwijają się, gdy jest sucho i intensywnie świeci słońce. W takich warunkach rozwija się Blumeria graminis, główny sprawca mączniaka prawdziwego, którego objawy są łatwe do rozpoznania w postaci poduszeczek białej grzybni na różnych organach rośliny (fot.1).
Fot. 1. Objawy mączniaka prawdziwego na pszenicy

Skoro mówimy o ochronie roślin, to warto podejść do niej kompleksowo. Zabiegi z zastosowaniem opryskiwacza należy poprzedzić odpowiednio dobraną zaprawą nasienną, która ma na celu ochronę roślin już w początkowych stadiach rozwojowych.

W ostatnich latach obserwuje się intensywne nasilenie chorób podsuszkowych, w przypadku których istnieje tylko jeden skuteczny termin wykonania zabiegu fungicydowego. Grzyb Tapesia yallundae (sprawca łamliwości źdźbła) i Fusarium spp. (sprawca fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła) należy zwalczać od pod końca krzewienia i początku strzelania w źdźbło (BBCH 29-30).

Tak zwany termin T1 (BBCH 29-32), to czas na ochronę młodych liści przed grzybami wywołującymi min.: septoriozę paskowaną liści pszenicy, mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową oraz rdzę brunatną (fot. 3).
W celu ograniczenia chorób w tej fazie wzrostu stosuje się substancje aktywne z grupy strobiluryn i triazoli.
Fot. 3. Objawy rdzy brunatnej na pszenicyW gospodarstwach, w których głównym celem jest wysoka wydajność zbóż, ochrona fungicydowa może kończyć się po wykonaniu jednego oprysku w fazie BBCH 39-49. Jest to tzw. termin T2, celem którego jest ochrona trzech górnych liści.

Ostatni zbieg zabieg wykonuje się w tzw. fazie T3 (BBCH 55-61). W terminie tym ochronie poddaje się rozwijający się kłos oraz wpływa się na uruchomienie dopływu niezbędnych składników pokarmowych do nalewania ziarna. Wskazówką do wykonania tego zabiegu jest pogoda (opady i gorąca temperatura). W przypadku zdiagnozowania pierwszych symptomów chorobowych na kłosach, powodowanych przez grzyby wywołujące fuzariozę kłosów (Fusarium spp.) (fot.2) oraz czernienie zbóż (Cladosporium) zalecane jest zastosowanie środków opartych na triazolach w pełnych dawkach.
Fot. 2. Fuzarioza kłosów

Niestety, grzyby wywołujące choroby zbóż w miarę stosowania tych samych fungicydów uodporniają się na substancje aktywne wchodzące w ich skład. Dlatego warto brać to pod uwagę planując zabiegi podczas sezonu wegetacyjnego. Częste stosowanie tych samych środków skutkuje wystąpieniem takiego zjawiska. Znajomość nazw handlowych fungicydów nie daje sukcesu powodzenia. Bardzo ważne jest dokładne sprawdzenie opisu substancji czynnych występujących w danym środku.

Reasumując, częstość stosowania środków ochrony roślin powinna być uzależniona od oczekiwań rolników odnośnie plonu oraz podparta dokładną analizą sytuacji panującej na danej plantacji. Należy pamiętać o tym, by określone fungicydy stosować przemyślanie oraz ostrożnie, gdyż tylko postępowanie daję oczekiwane efekty.

Źródło: Wiadomości rolnicze nr 01-02/2013, str. 8-9.

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!