AgroMonitor - Drób i jaja

 

"W II kwartale 2012 r. przeciętnie za kurczęta trzeba było zapłacić jeszcze więcej niż kwartał wcześniej. Odmienne tendencje panowały na rynku indyków, które nadal taniały."

bgz logo"Cena, którą płaciły zakłady za kilogram kurcząt brojlerów była rekordowo wysoka, o 5% wyższa niż kwartał wcześniej i wyniosła 3,90 PLN. Znalazła się tym samym dokładnie na górnej granicy prognozowanego przez nas przedziału 3,74-3,90 PLN. Natomiast cena indorów wyniosła 5,34 PLN/kg i znalazła się poniżej prognozowanego przez nas przedziału 5,42-5,65 PLN/kg.
Po najszybszym w historii notowań wzroście cen jaj w I kwartale br., w II kwartale przeciętna cena jaj uległa obniżeniu. Według danych MRiRW przeciętna cena sprzedaży jaj klasy M z zakładów pakowania w tym kwartale osiągnęła poziom 40,9 PLN/100 szt. i była o 3% niższa niż kwartał wcześniej, kiedy wynosiła 42,0 PLN/100 szt. Nadal jednak była to bardzo wysoka cena, o 51% wyższa niż przeciętnie w drugim kwartale w latach 2007-11.
W drugim kwartale nadal stopniowo pogarszała się opłacalność produkcji kurcząt brojlerów i w czerwcu spadła do poziomu sporo niższego niż przeciętnie w tym okresie roku. Przyczyną były notowane w tym okresie rekordowe ceny pasz przemysłowych, których negatywnego wpływu nie był w stanie zniwelować nawet dość duży wzrost cen kurcząt. W rezultacie w kwietniu i maju liczba wstawień piskląt obniżyła się i była niższa niż w tym samym okresie przed rokiem. Oceniamy, że liczba wstawień w lipcu mogła się nieznacznie zwiększyć, jednak podaż żywca będzie nadal stosunkowo niewielka. Dodatkowo ewentualne upały w sierpniu mogą ją jeszcze bardziej ograniczyć.
Obserwowane w czerwcu i lipcu bardzo duże wzrosty cen zbóż i roślin oleistych na świecie przełożą się natomiast na dalszą presją na koszty produkcji. Spowoduje to, że mimo bardzo wysokich cen kurcząt w lipcu opłacalność ich produkcji nie będzie wysoka i nie należy spodziewać się szybkiego wzrostu produkcji w III i prawdopodobnie również IV kwartale bieżącego roku. Bardzo wysokie są również ceny mięsa czerwonego, a słaby złoty oraz słabnące euro napędzać będą polski i unijny eksport mięsa drobiowego. Wszystko to powoduje, że w drugiej połowie roku, a szczególnie w III kwartale, można oczekiwać bardzo wysokich cen kurcząt. Prawdopodobieństwo tego, że ceny w III kwartale be˛da˛ rekordowo wysokie, oceniamy na około 80%.
Od wielu miesięcy ceny indyków stopniowo się obniżają. W warunkach rosnących cen pasz oznacza to znaczne pogorszenie opłacalności produkcji. W czerwcu br. relacja cen sprzedaży żywca do cen zakupu pasz była już bardzo niska, najniższa od wiosny 2009 roku. Wbrew temu w minionych miesiącach rosła nadal liczba wstawień piskląt indyczych, a w maju była nawet rekordowo wysoka. Powoduje to, że pod koniec lata możemy spodziewać się bardzo wysokiej produkcji żywca indyczego i prawdopodobnie dalszej presji na ceny zbytu. Ewentualne spadki cen będą ograniczane przez wysokie ceny wieprzowiny i kurcząt oraz stosunkowo słabego złotego.
Po rozczarowujących danych za styczeń, dane za kolejne miesiące pokazały przyśpieszenie eksportu mięsa i podrobów drobiowych z Polski. Łącznie w pięciu pierwszych miesiącach br. był on o 16% większy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dobrze rozwija się również unijny eksport drobiu - w tym samym czasie wzrósł on o 9%.
Prognozujemy, że w całym 2012 r. ceny żywca drobiowego pozostaną na wysokich poziomach. Średnia cena kurcząt w 2012 r. powinna być wyższa od ceny w 2011 r., a średnia cena indyków może być nieznacznie niższa niż w 2011 roku. Choć trudno o rzetelną prognozę na cały rok dla tak zmiennego rynku, przewidujemy, że produkcja drobiu w Polsce w 2012 r. wzrośnie o 3 - 6%.
Jeśli chodzi o sektor jaj konsumpcyjnych, to od dnia 1.08.2012 r. na terenie Polski obowiązuje całkowity zakaz utrzymywania kur niosek w nieulepszonych klatkach. Będzie to powodowało presję na podwyżki cen, ale oceniamy, że wpływ tego czynnika nie będzie bardzo silny.
Wielu producentów w Polsce zdążyło z wymianą klatek przed tym terminem. Większe problemy z dotrzymaniem tego terminu mogą mieć producenci w niektórych innych krajach UE. I to może spowodować, że popyt na jaja z Polski nieco wzrośnie. Niejasna sytuacja w tym zakresie powoduje jednak, że wszystkie przewidywania na najbliższy okres obarczone są dużą niepewnością.
Generalnie oczekujemy, że w drugiej połowie roku ceny jaj będą stopniowo, ale raczej w niewielkim stopniu, rosły. Przeciętna cena w tym okresie będzie o 20-50% wyższa niż rok wcześniej, a w całym 2012 r. będzie o 40-60% wyższa niż stosunkowo niska cena w 2011 roku."

 

Źródło: AgroMonitor, Bank BGŻ

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!