Polityka prywatności

 

Polityka prywatności portalu agrobiznespark.pl

1. Administratorem danych osobowych jest Agrobiznes Park sp. z o.o. z siedzibą w Kołaczkowie przy ul. Ułańskiej 9, 89 – 200 Szubin, zwana w dalszej treści Agrobiznes Park.

2. Dbając o ochronę prywatności swoich Użytkowników Agrobiznes Park stosuje odpowiednie środki zarówno techniczne jak i organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane przetwarzane przez Agrobiznes Park są zabezpieczone przed uzyskaniem do nich dostępu przez osoby nieupoważnione oraz przed możliwością ich przetwarzania z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Agrobiznes Park prowadzi stały nadzór nad procesem przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

3. Agrobiznes Park zbiera i przetwarza następujące dane osobowe :
a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail,
c. adres zamieszkania
d. numer telefonu
e. numer NIP

4. Użytkownik podając jakiekolwiek dane osobowe czyni to dobrowolnie. Natomiast podanie danych osobowych wskazanych podczas rejestracji na portalu agrobiznespark.pl jest niezbędne do zawarcia umowy z Agrobiznes Park o świadczenie usług w ramach portalu agrobiznespark.pl. Podczas rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

5. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, może również je poprawiać, uzupełniać, uaktualniać oraz żądać ich sprostowania lub usunięcia.

6. Agrobiznes Park ma prawo odmówić usunięcia danych Użytkownika w przypadku nie uregulowania przez niego należności wobec Agrobiznes Park. Odmowa usunięcia danych osobowych może również nastąpić jeżeli ich zachowanie będzie niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika za naruszenie obowiązujących przepisów prawa lub regulaminu.

7. Dane osobowe Użytkownika podane przez niego podczas rejestracji wykorzystywane są w celach związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach portalu agrobiznespark.pl. Dane te mogą być również wykorzystywane do kontaktu z Użytkownikiem oraz do celów księgowych.

8. Agrobiznes Park może używać danych kontaktowych Użytkownika do przesyłania mu informacji o usługach świadczonych przez spółkę oraz jej partnerów. Użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania takich informacji.

9. Dane osobowe Użytkownika udostępnia się uprawnionym do ich otrzymania podmiotom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. Użytkownik może wyrazić zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych podmiotom trzecim.

10. Adresy IP Użytkowników są zbierane przez Agrobiznes Park w celach związanych z administracją portalu.

11. Agrobiznes Park korzysta z technologii plików „cookies" i przechowuje je w celach administracyjnych oraz zapamiętywania ustawień Użytkownika.

12. Agrobiznes Park nie ponosi odpowiedzialności za zawartość plików „cookies" wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na portalu agrobiznespark.pl przez Użytkowników.

 
 
Dynamic Metal
 
BiuroRachunkowe
 
Dynamic Metal
 
 
Po ryby
 
 

Nasi partnerzy

 
 

Kontakt

AgroBiznes Park Sp. z o.o.
Kołaczkowo 
ul. Ułańska 9
89-200 Szubin
tel. (52) 513-15-54
tel. (52) 513-15-55

Biuro rachunkowe
tel./fax. (52) 384-59-82

Reklama

Zachęcamy do umieszczenia reklam na portalu.
Publikacja - 1 miesiąc gratis!!!

Prosimy o zapoznanie się z parametrami technicznymi.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera!