płynność finansowa

Sposoby na płynność finansową

Kondycja płatnicza firmy jest kluczowym pierwiastkiem predestynującym o jej sukcesie na rynku. Nieszczęśliwie, spora część firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw boryka się z problemem zatorów płatniczych i braku środków potrzebnych do bieżącego prowadzenia działalności lub jej rozwoju. Całe szczęście, z pomocną dłonią wyłaniają się narzędzia takie, jak kredyt, leasing czy faktoring.

Płynność finansowa – czym jest?

Płynność płatnicza jest zręcznością firmy do punktualnego realizowania aktualnych zobowiązań. To właśnie od niej uzależnione jest terminowe wypłacanie wynagrodzeń i rachowanie się z dostarczycielami biznesowymi. Od czasu do czasu płynność finansowa jest ważniejsza od osiągniętego zysku jako, iż przedsiębiorstwa, które mimo uzyskanych przychodów nie administruje środkami potrzebnymi do wywiązywania się ze zobowiązań, narażone jest na upadłość. Stanowi ona też jeden z rozstrzygających kryteriów weryfikacje działania spółki. Niska powodować może nieufność dostawców i instytucji bankowych, za bardzo duża przeciwnie zaś, prowadzić do zamrożenia części budżetu obrotowego i redukcji dochodowości firmy.

Kredyt jest on jednym z narzędzi mogącym przyczynić się do poprawy sprawności płatniczej spółki. Stanowi najmodniejsze źródło finansowania polskich przedsiębiorstw i udostępniany jest na rzeczowy zamysł. Kredyt inwestycyjny daje możliwość finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, kredyt obrotowy z kolei – zapewnia efektywne zarządzanie gotówką. Niestety, tego typu narzędzie posiada jedną przemożną niepełnosprawność – jednoczy się z ciągiem formalności i obostrzeń, jak chociażby zdolność kredytowa.

Inną postacią jest kredyt kupiecki, jaki użyczany jest nabywającemu poprzez sprzedawcę. Rozwiązanie tego typu dopuszcza zakup pożądanych materiałów przy paralelnym odroczeniu płatności na późniejszy termin. Powoduje przyrost ryzyka transakcyjnego, natomiast daje także obu stronom transakcji wymierne korzyści – partner polepszyć może w ten sposób swoją markę, odbiorca zaś – okroić swoje zapotrzebowania na gotówkę.

Ciekawa możliwość 

Leasing stanowi on odmianę finansowania wiążącą w sobie własności kredytu. To nic innego, jak umowa, na mocy której bank ceduje korzystającemu prawo do wykorzystywania określonego elementu aktywów na ustalony czas za określoną cenę. Leasingobiorca nie otrzymuje tu środków gotówkowych, natomiast jako alternatywa wykorzystywania jest rewelacyjna.

Faktoring usługa tego gatunku proponowana jest poprzez banki albo wyspecjalizowane firmy i bazuje o okup od wystawcy faktury wierzytelności z tytułu sprzedaży materiałów bądź usług. Faktoring doskonale niweluje zatory płatnicze. Za sprawą faktoringu przedsiębiorstwo otrzymuje środki finansowe wcześniej niż wynosi termin płatności. Więcej jeszcze, faktorzy gwarantują dodatkowe usługi związane z oceną usługobiorców, z którymi współpracuje klient, rewindykacją, kontrolą płatności czy aktualnym monitoringiem sytuacji płatniczej kontrahenta.

Zasobna gama narzędzi pomagających uzyskać płynność finansową przysparza firmie spore możliwości perfekcyjnego ich wyboru pod względem bieżących i przyszłych potrzeb. Ich dostępność może być jednakże różna i zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa.